Η ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε «ΓΕΩΡΓΙΚΗ»,είναι μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας των δημητριακών, ελαιούχων σπόρων και ζωοτροφών.

Από την ίδρυση της σαν μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση το 1960 η Γεωργική ξεκίνησε μια έντονη και αδιάκοπη προσπάθεια για παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας.Το 1986 έγινε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε),διοικώντας μια ομάδα εταιρειών που ασχολούνται με τον τομέα των γεωργικών προϊόντων και απέδειξε ότι η εμπειρία σε συνδυασμό με συνεχή ενημέρωση και θέληση για ανοδική εξέλιξη,είναι εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες για επιτυχία και διάρκεια σε όλους τους τομείς.

Σήμερα, είμαστε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες όσον αφορά την αποθήκευση, σε ιδιόκτητα σιλό και επίπεδες αποθήκες που καλύπτουν μια έκταση 50.000m2 και έχουν αποθηκευτικές δυνατότητες πάνω από 95.000ΜΤ. Στους ίδιους χώρους βρίσκονται και τα 4 ξηραντήρια μας,ένα για ρύζι, δύο για καλαμπόκι και ένα για βαμβακόσπορο.

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012