Οι ποικιλίες μας καλύπτουν όλες τις περιοχές της χώρας ανεξάρτητα από τις κλιματολογικές ιδιαιτερότητες (από τις πιο ψυχρές ως τις πιο ξηρές καιρικές συνθήκες).

 
     


 

 

Αναπαράγουμε Σκληρό Σιτάρι R1 και πωλούμε Σκληρό Σιτάρι R2 των παρακάτω ποικιλιών:

1) Mexicali

2) Aramon

3) Svevo

Αναπαράγεται και πωλείται αποκλειστικά για λογαριασμό της Barilla Spa

4) Carisma

5) Baio

Αναπαράγεται και πωλείται αποκλειστικά για λογαριασμό της Barilla Spa

6) Grecale

7) Delfino